Roboty ziemne

Roboty ziemne

„Tom-Bud” specjalizuje się w robotach ziemnych wykonywanych w szczególności pod instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego typu prace wykonuje się jako przygotowanie gruntu pod budowę. Do ich wykonania z reguły konieczny jest specjalistyczny sprzęt oraz pracownicy posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia. Jedno i drugie zapewnia nasze przedsiębiorstwo.

Wykopy pod wodociągi

Firma „Tom-Bud” wykonuje wykopy pod studnie, oczka wodne i szamba zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym oraz zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto realizujemy również zlecenia na wykopy pod wodociągi oraz wykopy pod kanalizację wraz z przykanalikami.

Wykopy pod wymienniki ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła to urządzenia, których zadaniem jest doprowadzenie do budynku powietrza o w miarę stałej temperaturze. Nie jest ono tak podatne na wahania związane z warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz. Często stanowią one wstępną instalację połączoną z systemem ogrzewania i klimatyzacji całego budynku. Wydajność tego urządzenia ma wydatny wpływ na koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Dlatego też nasza firma wykonuje wykopy pod wymienniki ciepła w miejscach, które zapewnią jego najwyższą wydajność. Duże doświadczenie pracowników w tym względzie jest gwarancją realizacji zlecenia w sposób spełniający oczekiwania Klienta.

Wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, jak każdej budowli, wymaga wstępnego przygotowania gruntu pod budowę. Jednakże profity wynikające z korzystania z takiej instalacji przyczyniają się do powiększania się kręgu osób wybierających to rozwiązanie. Nasza firma zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem wykonuje wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków na:

  • osadnik,
  • przewód kanalizacyjny,
  • pole filtracyjne.